گروه ادبیات
گروه ادبیات فارسی شهرستان گنبدکاووس 
قالب وبلاگ

سوالات درس:ادبیات فارسی2           درس:سه درس اول                         ماه:مهر

نام ونام خانوادگی:                         آموزشگاه:                                    

الف) بیت ها و عبارت های زیر را به فارسی روان برگردانید.

1- ازوخواست دستوری امّا ندید

2- فلک باخت از سهمِ آن جنگ رنگ

3- چو آن آهنین کوه آمد به دشت                همه رزمگه کوه فولاد گشت

4- چو سوفارش آمد به پهنای گوش             ز شاخ گوزنان برآمد خروش

5- چو به دوست عهد بندد زمیان پاک بازان     چو علی که می تواند که به سر بَرَد وفا را؟

 

6- خروشید کای مرد رزم آزمای                  هماوردت آمد مشو بازِ جای

 

5/0

5/0

5/0

75/0

75/0

 

1

ب) با توجّه به عبارت های داده شده، معنی واژه های مشخص شده را بنویسید.

1- پیغام او مفتاح فتوح است.   2- زمانه مرا پتگ ترگ تو کرد    3- برانگیخت اَبرَش برافشاند گرد

4- که به ماسوا فکندی همه سایه ی هما را

 

 

 

1

پ) خودآزمایی:

1- به چه دلیل شعر«حماسه ی حیدری» حماسه ی مصنوع به شمار می آید؟

2- دربیت:«همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی/ به پیامِ آشنایی بنوازد آشنا را»مقصود از پیام آشنا و آشنا چیست؟

3- «سربه گَرد آوردن» و «عنان گران کردن» یعنی چه؟

4- در بیت زیر،ضمایر (وی) به چه کسانی برمی گردد؟

    چو بوسید پیکان سرانگشت وی            گذر کرد یر مهره ی پشت وی

 

5/0

5/0

 

1

1

ت) تاریخ ادبیات و دانش های ادبی:

1- آرایه ی «تلمیح» را توضیح دهید.

2- در بیت زیر کدام آرایه ی ادبی بیشتر محسوس است؟

     بر اوراست خم کرد وچپ کرد راست         خروش از خم چرخ چاچی بخاست

3- «رامایانا»(از آثار هندی ها)چه نوع حماسه ای است؟

4- در بیت(مرا مادرم نام˚مرگ تو کرد/ زمانه مرا پتگ ترگ تو کرد)،دو آرایه ی ادبی بیابید. 

5- سیّد محمد حسین بهجت تبریزی متخلّص به .............. از برجسته ترین شاعران ................ معاصر است. 

 

5/0

5/0

 

5/0

5/0

1

ث) درک مطلب:

1- مفهوم کنایی «که رُهّام را جام باده ست جُفت» چیست؟

2- در مورد تفاوت شکل مکتوب نام های(عُمَر)و(عَمرو)توضیح دهید.

 

5/0

5/0

                                       «ادامه ی سوالات در پشت برگه»

 

                                      «ادامه ی سوالات»

 

3- در مصراع:«خروش از خم چرخ چاچی بخاست»منظور از قسمت مشخص شده چیست؟

4- در مصراع«علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را؟»واژه ی«هما»نماد چیست؟ در ادبیات پهلوی به چه معناست؟

5- در عبارت«الهی، عبدا... عمر بکاست امّا عذر نخواست.»خواجه عبدا...انصاری به درگاه خداوند چه می گوید؟

 

6-«مُمال» را با آوردن  مثال توضیح دهید.

7- در بیت(نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت/ متحیّرم چه نامم شه مَلک لافتی را)شاعر به جمله ی مشهوری اشاره دارد؟وبیانگر کدام صفت مولا علی (ع) است؟

5/0

5/0

 

5/0

 

5/0

1

                                             «پیروز و پدرام باشید»                                                    جمع نمره

15

 

 

 

[ چهارشنبه نهم آذر ۱۳۹۰ ] [ 10:37 ] [ داود یازرلو ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

<p align="center"><head><center><script language='JavaScript' type='text/javascript' src='http://pichak.net/bikalam/46/pichak.js' ></script></center></head></p><div style="display:none"> <h2><a title="قالب وبلاگ" href="http://pichak.net">پیچک</a></h2> </div>
امکانات وب
  • فروش بک لینک انبوه
  • فروش بک لینک